Przejdź do treści
Z życia parafii
2018 - Wrzesień

NA POMOC CHOREMU


W dniu 09.09.2018 r. Parafialny Zespół Caritas przy parafii św. Józefa w Jedwabnie przeprowadził zbiórkę pieniężną.

Zbiórka odbywała się po Mszach św. o godz. 9:00 i 11:00.
Zebrano 2210,00
(słownie: dwa tysiące dwieście dziesięć złotych 00/100).
Zebrane środki zostały przekazane dla Pana Mieczysława, który choruje na nowotwór wątroby HCC.
Szczegóły sprawozdania z rozliczenia są do wglądu w kancelarii parafialnej.
Serdecznie dziękujemy wszystkim parafianom i gościom za włączenie się w zbiórkę.
Serdeczne Bóg zapłać.

Parafialny Zespół Caritas

RELACJA Z 6. PIELGRZYMKI JEDWABNO-GIETRZWAŁD (7-9.09.2018 r.)


To już szósty raz kiedy postanowiliśmy wyruszyć w drogę do Gietrzwałdu, aby uczcić święto Najświętszej Maryi, Matki Boga.

Jak co roku przed rozpoczęciem pielgrzymki zebraliśmy się na Mszy Świętej o godzinie 7 rano w naszym jedwabieńskim kościele. Mszę Świętą odprawił
ksiądz Roman, pobłogosławił pielgrzymów przed drogą oraz zaopatrzył w nowe śpiewniki. Nastroje były doskonałe i po pamiątkowym zdjęciu wyruszyliśmy
w dobrze już znaną nam drogę poprzez malownicze zakątki naszego regionu. Szliśmy głównie przez las, a na odcinkach publicznych dróg o nasze bezpieczeństwo
dbali bardzo pomocni policjanci. Ostatni odcinek pierwszego dnia drogi został w tym roku zmodyfikowany. W Kurkach poszliśmy drogą w stronę Orzechowa,
a następnie skierowaliśmysię na Pluski, bo właśnie tam w tym roku nocowaliśmy. Jak dotąd pierwszego dnia nocowaliśmy w Rybakach, więc nie wiedzieliśmy,
czego możemy się spodziewać w Pluskach. Nie wiedzieliśmy nawet że jest tam parafia i kościół. Miejsce i gościnność księdza Andrzeja przeszły nasze
najśmielsze oczekiwania. Tak serdecznego przyjęcia Pana Piotra (wysłannika ks. Andrzeja) na opłotkach Plusek i tak wspaniałego, cichego i nastrojowego
miejsca nie oczekiwaliśmy. Na dodatek ks. Andrzej zorganizował wspaniałą kolację w postaci fantastycznej zupy fasolowej, przygotowanej przez restaurację
Złoty Strug. Po kolacji niektórzy wykąpali się w jeziorze Pluszne. Ponieważ tego dnia rozgrywany był mecz Polska-Włochy, to niektórzy pielgrzymi postanowili
obejrzeć mecz. Autor relacji jeszcze raz przeprasza za płomienny okrzyk zwycięstwa po pięknym golu Zielińskiego, który obudził zmęczonych pielgrzymów,
pogrążonych we śnie. Niestety odruch patriotyczny był silniejszy od niego. Następnego dnia nasz duszpasterz, ks. Roman, odprawił Mszę św. o 7 rano
i ruszyliśmy w dalszą drogę do Gietrzwałdu. Utrzymywaliśmy dobre tempo. Z racji noclegu w Pluskach i krótszej drogi zmęczenie było mniejsze niż poprzednio.
Z energią modliliśmy się i śpiewaliśmy. Na uwagę zasługuje fakt zawiązania się chóru męskiego, który co prawda nie dysponuje ani słuchem absolutnym
ani idealnymi głosami, ale co sił w piersiach wyśpiewywał m. in. pieśń „Błogosławieni miłosierni”. Oczywiście, to chór żeński prowadzony przez Panią Henrykę
był prawdziwą ozdobą naszej pielgrzymki. Na rogatkach Gietrzwałdu dołączył do nas Pan Henryk, który jak co roku zaoferował nieocenioną pomoc transportu
naszych bagaży. Około godziny 17 z pieśnią „Gietrzwałdzka Pani” na ustach weszliśmy do Bazyliki pod cudowny obraz Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej.
Ile intencji nieśliśmy, ile wzruszeń doznaliśmy, wie tylko nasz Pan i Najświętsza Matka Boska. Zakwaterowaliśmy się jak zwykle w gościnnej szkole. Nabraliśmy sił, a o godz. 21 zebraliśmy się na Apel Jasnogórski. Po Apelu dowiedzieliśmy się, że będzie uwielbienie Najświętszego Sakramentu w Bazylice. To było
prawdziwe zaskoczenie. Uwielbienie prowadził fantastyczny chór. Czuć było obecność Ducha św. Przez około 2 godziny uwielbialiśmy Pana, śpiewaliśmy, napełnialiśmy się Jego radością i pokojem. Modliliśmy się, czuwaliśmy, chodziliśmy do źródełka i odpoczywaliśmy na zmianę. Nad ranem część pielgrzymów
po Mszy św. o godz. 7, z racji obowiązków rodzinnych, wróciła do domów, a najbardziej wytrwali udali się na główną Mszę św. o godz. 11. Miłym akcentem,
wzbudzającym duże zainteresowanie pielgrzymów, był ustawiony w centralnym miejscu na błoniach gietrzwałdzkich wieniec dożynkowy, wykonany
przez członków Parafialnego Zespołu Caritas w Jedwabnie.
To była kolejna, wspaniała pielgrzymka naszej jedwabieńskiej wspólnoty. Jeśli Pan Bóg pozwoli pójdziemy za rok.

Radek Kudła

W ODPOWIEDZI NA WOLĘ MARYI


Po raz piąty w tym roku czciciele Matki Bożej Fatimskiej spotkali się 13.09. na nabożeństwie ku jej czci.

Kilkudziesięcioosobowa grupa ze śpiewem pieśni fatimskich rozważała przy pięknie, malowniczo usytuowanych kapliczkach, tajemnice światła, polecając Bogu
przez Maryję intencje osobiste i dotyczące życia duchowego naszej parafii, zwłaszcza dzieci i młodzieży.
Nabożeństwo fatimskie odprawiane w naszej parafii  to inicjatywa wiernych, będąca wypełnieniem woli Maryi i odpowiedzią na Jej objawienie się

i słowa w Fatimie wypowiedziane do trojga młodych wizjonerów w 1917 r. w Portugalii. Przez modlitwę różańcową rozważamy życie i postawę Matki Bożej
oraz Jej Syna, Wcielonego Jednorodzonego Syna Bożego, który dla naszego zbawienia stał się człowiekiem i ofiarował swoje życie za nas na krzyżu.

© Copyright 2013-2021 Rzymskokatolicka Parafia świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie – All Rights Reserved
© Copyright 2013-2021 Rzymskokatolicka Parafia świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie – All Rights Reserved
© Copyright 2013-2024 Rzymskokatolicka Parafia świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie – All Rights Reserved
Wróć do spisu treści