Przejdź do treści
Z życia parafii
2016 - Grudzień


HISTORIA NASZEGO KOŚCIOŁA


pw. św. Józefa i Matki Boskiej Częstochowskiej została uwieczniona na kartach.

W lutym br. Parafialny Zespół Caritas złożył wniosek na konkurs ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego. Kiedy okazało się, że komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała nasz wniosek pod tytułem „Ochrona Lokalnych Dóbr Kultury
i Dziedzictwa Narodowego poprzez wydanie książki ukazującej historię i tradycje Kościoła oraz parafii św. Józefa w Jedwabnie” przystąpiono do pracy.
Przez kilka miesięcy zbierano i kompletowano materiały, przeprowadzano wywiady, prowadzono rozmowy. Kilka tygodni zajęło przepisywanie i redagowanie
tekstów uzupełnianych zdjęciami. Pod opieką ks. proboszcza zajmowali się tym wolontariusze: Panie z Gminnej Biblioteki i Pan Sławomir Ambroziak.
W między czasie prowadzono jeszcze ostateczne konsultacje. Kiedy już wszystko było gotowe łącznie z projektem okładki, który wykonał Pan Bogdan Grochal,
materiał za pośrednictwem Warmińskiego Wydawnictwa Diecezjalnego w Olsztynie oddano do druku i oprawy, który wykonało Mazowieckie Centrum Poligrafii
w Markach w nakładzie 1000 egzemplarzy.
30 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie odbyło się spotkanie promocyjne wydanej „Kroniki Kościoła i Parafii Rzymskokatolickiej w Jedwabnie”,

na które jako gość specjalny przybył ks. Józef Dziwik, najdłużej pracujący wikariusz naszej parafii (lata 1965-1972).
Dla obecnych na sali uczestników słowa wstępu wygłosił ks. Roman Lompa
- obecny proboszcz parafii św. Józefa. Pani Danuta Orzołek przeczytała
fragmenty kroniki, a Pan Sławomir Ambroziak - Wójt Gminy przedstawił i omówił treść kroniki.
Na sali zapanowała wesoła atmosfera, kiedy głos zabrał gość specjalny - ks. Józef Dziwik, ponieważ ks. Dziwik wrócił wspomnieniami do lat swojego pobytu
w Jedwabnie i przypomniał kilka ciekawych i zabawnych sytuacji z ówcześnie, młodymi parafianami, a dziś już dojrzałymi i poważnymi ludzi. W podziękowaniu
za posługę wikariusza w Jedwabnie oraz za przyjazd na promocję kroniki, parafianie na stojąco zaśpiewali ks. Dziwikowi „Sto lat”.
Spotkanie uświetnił występ zespołu muzycznego działającego od kilku tygodni przy parafii pod kierunkiem Tomasza Banula.
Na zakończenie uczestnicy promocji kroniki zeszli do sali tanecznej na poczęstunek przygotowany przez członkinie PZC, gdzie ks. Józef Dziwik

już w luźnej atmosferze gawędził ze swymi dawnymi parafianami.
Wydana kronika, co bardzo cieszy, spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania, można ją nabyć za cegiełkę w kościele pw.
św. Józefa
w Jedwabnie.
PZC dziękuje wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tej publikacji. Dziękujemy również Panu Jerzemu Pałaszowi
- dyrektorowi
Gminnego Ośrodka Kultury za zorganizowanie i poprowadzenie spotkania.


Parafialny Zespół Caritas


ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE


Kochanym parafianom i gościom z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę wielu łask, siły oraz wytrwałości.
Niech Nowonarodzony błogosławi nam i umacnia nas w służbie drugiemu człowiekowi

i dodaje odwagi do mężnego wyznawania wiary.


Ks. proboszcz Roman Lompa


ADWENTOWE OCZEKIWANIE


Adwent - to czas, który przygotowuje nas do Bożego Narodzenia, czyli do spotkania z Jezusem. Na to spotkanie idziemy z radością.
Patronką każdego Adwentu jest Maryja. W kościele Matkę Bożą przypomina biała świeca, przyozdobiona niebieską wstążką.
Ku czci Matki Bożej w okresie Adwentu odprawiana jest Msza Święta, zwana roratnią. Symbolem okresu Adwentu jest również
wieniec adwentowy z czterema świecami, który, jak co roku w naszej parafii, przygotowało Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich z Szuci.

      
W okresie Adwentu w liturgii, 6 grudnia, przeżywamy wspomnienie św. Mikołaja
- biskupa z Miry. W tym roku św. Mikołaj odwiedził najmłodszych
z Zespołu Szkół w Jedwabnie. Wspólnie z dziećmi z klas I-III spędził czas na sportowo. Po wyczerpującej rywalizacji w różnych konkurencjach
i zabawach sportowych Święty Mikołaj rozdał wszystkim dzieciom słodkie upominki. Śmiechu, zabawy i radości było co niemiara.
Wielkie podziękowania dla Szkolnego Koła Caritas oraz pozostałych organizatorów i ofiarodawców tego miłego wydarzenia.
Dziękujemy również Świętemu Mikołajowi, że z tak daleka przybył do naszych milusińskich.
9
-10 grudnia - to dni, w których zbierana była żywność dla potrzebujących rodzin. W zbiórkę czynnie włączyły się sklepy w Jedwabnie: Lewiatan, ABC,
sklepy nalężące do Gminnej Spółdzielni i sklep Pana Krzysztofa Ważnego. W Szuci żywność zbierano w sklepie Pani Marty Barańskiej. W tych też sklepach
obecni byli wolontariusze Szkolnego Koła Caritas z Panią Dorotą Lemańską oraz członkinie Parafialnego Zespołu Caritas. Hojność darczyńców sprawiła,
że zebrano 283 kg żywności. Najwięcej zebrano mąki, cukru, oleju, kasz, ryżu i konserw. Darczyńcy wrzucali też czekoladę oraz inne artykuły spożywcze
i słodycze.
Z zebranej żywności powstaną
"Siatki Miłosierdzia" dla seniorów i potrzebujących rodzin.
Adwent
- to przede wszystkim duchowe przygotowanie się na narodziny Jezusa. W dniach 12-14 grudnia w naszej parafii odbyły się rekolekcje adwentowe.
Przeprowadził je ks. Piotr Molenda, proboszcz z parafii Zielonka Pasłęcka, a zarazem kustosz Sanktuarium Chrystusa Miłosiernego. Nauki rekolekcyjne
o rodzinie ściągnęły do kościoła wielu parafian.                                                               
W sobotę
, 17 grudnia, w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie spotkali się seniorzy z terenu nie tylko parafii, ale też z innych miejscowości gminy Jedwabno
na wigilii, zorganizowanej wspólnie przez Parafialny Zespół Caritas przy parafii św. Józefa, Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jedwabnie
.
Wigilia rozpoczęła się wspólną modlitwą, po której ks.
proboszcz Roman Lompa, Sławomir Ambroziak - Wójt Gminy Jedwabno, Jerzy Pałasz - dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury oraz Agnieszka Skwiot - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, złożyli życzenia i podzielili się opłatkiem z seniorami.
Szkolne Koło Caritas pod kierunkiem Pani Doroty Lemańskiej i uczestniczki koła wokalnego w Gminn
ym Ośrodku Kultury przybliżyły wszystkim historię świąt
i okresu adwentu, nie zapominając o ludowych porzekadłach. Wszystko to pięknie okraszone było kolędami i pastorałkami.
Kiedy już wszyscy wszystkim, dzieląc się opłatkiem, złożyli życzenia, zasiedli do przygotowanych stołów. Pośród potraw był śledź w kilku postaciach, pierogi,

kapusta z grzybami, ryba, chleb. Nie zabrakło także czerwonego barszczu.
Wśród ciast królował makowiec. Nie zabrakło także sernika, szarlotki, murzynka. Do tego - napoje, herbata i kawa. Były też mandarynki i cukierki.
Kiedy wszyscy już pojedli, jak na prawdziwej wigilii przystało, ks. proboszcz rozpoczął wspólne kolędowanie. Świąteczna atmosfera udzieliła się
wszystkim obecnym.
Czas szybko minął i trzeba się było żegnać z naszymi seniorami. Na koniec czekała jeszcze jedna niespodzianka. Wszyscy otrzymali wypełnione produktami

"Siatki Miłosierdzia"
, które ofiarni parafianie przynieśli do kościoła w trakcie i po rekolekcjach. Dodatkowo z żywności zbieranej w sklepach napełniono
35 "Siatek Miłosierdzia".
Łącznie na terenie naszej parafii oraz
w pozostałych miejscowościach gminy rozdano 73 "Siatki Miłosierdzia".
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w t
ą szlachetną akcję, wspomagając nas przy organizacji wigilii, jak również tym, którzy ofiarowali paczki,
wkładali do koszy produkty podczas zbiórki żywności. Dziękujemy seniorom za skorzystanie z zaproszenia.
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim
, aby nasze domy i rodziny zapełniły się miłością, radością i pokojem.
Niech Nowy Rok przyniesie dużo Bożego błogosławieństwa.


Parafialny Zespół Caritas

© Copyright 2013-2021 Rzymskokatolicka Parafia świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie – All Rights Reserved
© Copyright 2013-2021 Rzymskokatolicka Parafia świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie – All Rights Reserved
© Copyright 2013-2024 Rzymskokatolicka Parafia świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie – All Rights Reserved
Wróć do spisu treści