Przejdź do treści
Z życia parafii
2022 - PaździernikNABOŻEŃSTWO FATIMSKIE W NASZEJ PARAFII

(13 maja - 13 października)


A co to za nabożeństwo?
Nabożeństwa fatimskie w parafiach, tak bardzo popularne 13. dnia miesiąca, zasadniczo odprawiane od maja do października, ciągle zachowują swą żywość i ducha, który wciąż się rozszerza. Miłość do Matki Bożej, w znaku Fatimskiej Pani, zdaje się, jakby nie zauważała przemijającego czasu. Miejsc kultu fatimskiego bowiem ciągle przybywa, można też powiedzieć, że nabiera on nowego kolorytu. Swoista powszechność pobożności fatimskiej wyraża się również w tym, iż modlitwa 13. dnia miesiąca stała się niejako synonimem nabożeństwa fatimskiego.

Postawmy zatem pytanie: czy nabożeństwo fatimskie – to nasza modlitwa tylko w 13. dzień miesiąca? Dlaczego ten właśnie dzień stał się tak istotny? Zauważmy, jaka jest treść prośby Maryi z maja 1917 r.: „Przyszłam was prosić, abyście tu przychodzili przez 6 kolejnych miesięcy, dnia 13 o tej samej godzinie. Potem powiem, kim jestem i czego chcę”. Otóż dzień ten został wybrany przez Niebo, jako dzień objawień. Zauważmy jednak, iż w treści przywołanej prośby jest również wskazanie: by dowiedzieć się kim Ona jest i czego sobie życzy. Ponadto prośba ta ma od początku ściśle określone ramy czasowe – przez 6 kolejnych miesięcy; jest to o tyle istotne, iż takiej klauzuli nie ma w stosunku do innych treści Przesłania, jak chociażby różańca. „Odmawiajcie codziennie różaniec […]”. „Chcę, […] żebyście nadal codziennie odmawiali różaniec na cześć Matki Boskiej Różańcowej, dla uproszenia pokoju na świecie i o zakończenie wojny, bo tylko Ona może te łaski uzyskać”.
W 1917 r., w części objawień, które nazwaliśmy «tajemnicą», Najświętsza Dziewica wyjawiła koniec wojny, która wtedy dręczyła Europę, i ogłosiła jeszcze inną, w przyszłości, mówiąc, że aby ją zażegnać, przyszła prosić o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty miesiąca. […].
Aż do 1926 r. pozostało to tajemnicą według wyraźnego nakazu Matki Bożej. Wtedy, po objawieniu, w którym prosiła, żeby upowszechniać w świecie Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty pięciu kolejnych miesięcy, przystępując w tym samym celu do spowiedzi, rozmyślając kwadrans o tajemnicach Różańca i odmawiając jego jedną część w celu wynagrodzenia zniewag ujrzała ona światło dzienne […]”.
Jak już wspomniano, ta część Fatimskiego Orędzia była tajemnicą aż do roku 1926, kiedy po raz pierwszy Łucja pisze o tym spowiednikowi, a co następnie zostało upublicznienie dopiero w 1942 r., w 25. rocznicę objawień. To dlatego Portugalia, w ramach dziękczynienia za dar uznania objawień, poświęciła się Niepokalanemu Sercu Maryi, gdyż taka była prośba Pięknej Pani z Nieba. To dlatego Papieże Pius XII, Paweł VI i Jan Paweł II, podejmowali wysiłki, by poświęcić Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi – gdyż takie były wskazania Matki Bożej.
Nabożeństwo fatimskie, jeśli ma być odpowiedzią na wezwania Maryi, nie może się ograniczyć jedynie do 13. dnia miesiąca. Dzień ten od początku związany jest z pobożnością fatimską, z biegiem lat wpisał się już na dobre w naszą świadomość ze swoją przepiękną tradycją. Nie można jej lekceważyć, czy odsuwać na bok. Ale również nie można skupić się jedynie na samym dziękowaniu i świętowaniu faktu objawień; trzeba nam wspólnego wysiłku, by uczynić zadość prośbom Maryi, które zawarła w swoim Przesłaniu w Fatimie. Trzeba nam dziś zapału na wzór małej Hiacynty, która w ostatnich dniach swego życia tak mówiła do Łucji: „Już niedługo pójdę do nieba. Ty tu zostaniesz, aby ludziom powiedzieć, że Bóg chce wprowadzić na świecie nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Kiedy nadejdzie czas, aby o tym mówić, nie kryj się. Powiedz wszystkim ludziom, że Bóg daje nam łaski za pośrednictwem Niepokalanego Serca Maryi, że ludzie muszą je uprosić przez to Serce, że Serce Jezusa chce, aby obok Niego wielbiono Niepokalane Serce Maryi". A zatem z miłości do Matki Bożej uczyńmy klamrą modlitwę łączącą 13. dzień, codzienny różaniec i pierwsze soboty miesiąca
ks. Krzysztof Czapla – dyr. Sekretariatu FatimskiegoRÓŻANIEC - POLA NADZIEI - fotorelacja

NIEDZIELA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA - SPRZĄTANIE ZIEMI


Niedziela św. Franciszka to coroczne wydarzenie odbywające się w pierwszą niedzielę po dniu liturgicznego wspomnienia św. Franciszka z Asyżu – w tym roku, 9 października. W tym dniu w szczególny sposób zwracamy uwagę całej wspólnoty wierzących na palące problemy ekologiczne i społeczne współczesnego świata, aby podążając śladami św. Franciszka i w myśl nauczania św. Jana Pawła II, zachęcić do podjęcia kroków w kierunku “ekologicznego nawrócenia”. Niedziela św. Franciszka jest również zwieńczeniem Czasu dla Stworzenia (ang. Season of Creation), czyli gorąco wspieranego przez Ojca Świętego miesiąca modlitw w intencji świata stworzonego.

Tegoroczną Niedzielę św. Franciszka, objętą patronatem Konferencji Episkopatu Polski, obchodziliśmy pod hasłem “Mniej znaczy więcej. Radość z dzielenia”. Poprzez wybór tego hasła chcemy zachęcać do kultywowania wielkodusznego umiarkowania i prostoty, oznaczających “uczenie się dawania, a nie po prostu rezygnowania” (Laudato si, 9) – by odkrywać radość z dzielenia się i obdarowywania w myśl słów Jezusa, że “więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu” (Dz 20, 35).
Tegoroczny dzień świętego Franciszka został poprzedzony akcją sprzatania ziemi. W tą akcję włączyła sie społeczność uczniowska z naszej szkoły. Pod okiem katechetek i nauczycieli dzieci uprzątnęły teren przykościelny oraz cmentarz. Na zakończenie akcji wysłuchały ciekawej lekcji o ekologii przedstawiciela nadlesnictwa Jedwabno.
W trosce o lepsze jutro - piątka dla natury - troska o drzewa, oszczędzanie wody, segregowanie odpadów, redukcję zużycia plastiku, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.
© Copyright 2013-2021 Rzymskokatolicka Parafia świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie – All Rights Reserved
© Copyright 2013-2021 Rzymskokatolicka Parafia świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie – All Rights Reserved
© Copyright 2013-2024 Rzymskokatolicka Parafia świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie – All Rights Reserved
Wróć do spisu treści