Przejdź do treści
Z życia parafii
2015 - Październik


POLA NADZIEI (18.10.2015 r.)


W niedzielę, 18 października, dzieci i młodzież z naszej parafii uczestniczyli w kolejnej akcji „ Pola Nadziei”, mającej uświadomić potrzebę
solidarności modlitewnej z osobami chorymi.


Podczas Mszy Świętej dzieci przyniosły do ołtarza wraz z darami chleba i wina cebulki żonkili - kwiatów będących symbolem walki z chorobą nowotworową.
Po Eucharystii cebulki zostały posadzone przez dzieci, młodzież oraz rodziców na poletku przygotowanym przez panie z Parafialnego Zespołu Caritas
i młodzież ze Szkolnego Koła Caritas. W maju z cebulki wyrośnie piękny żółty kwiat, który będzie przypominał, że „hospicjum - to też życie”.


REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE I NAWIEDZENIE OBRAZU
MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA - OSTROBRAMSKIEJ (29.09. - 3.10.
2015 r.)


W dniach 29, 30 września i 1 października 2015 r. w naszej parafii odbyły się rekolekcje ewangelizacyjne przed nawiedzeniem obrazu
Matki Bożej Miłosierdzia - Ostrobramskiej.


Rekolekcje prowadził duszpasterz akademicki z Olsztyna - ks. Piotr Dernowski. Towarzyszyła mu grupa młodych ludzi ze Wspólnoty Odnowy
w Duchu Świętym. Każdy dzień rekolekcji poświęcony był innej tematyce. I tak w pierwszym dniu mieliśmy dać odpowiedź na pytanie: "Kim jest dla mnie Bóg? Czy jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze, czy może jest kimś w rodzaju policjanta, który pilnuje, abyśmy przestrzegali
reguł wiary, czy też jest naszym Ojcem, który tak świat umiłował, że zesłał swojego Syna, abyśmy mieli życie wieczne?". Katecheza zakończyła się
przejmującym filmem „Most”. Potem wysłuchaliśmy wzruszającego świadectwa Sylwi, a na zakończenie spotkania każdy uczestnik otrzymał list z cytatami
z Ewangelii, kim jest dla nas Pan Bóg.
Rozważania drugiego dnia rekolekcji koncentrowały się na grzechu: "Czym on jest?". Jest najogólniej mówiąc wzgardzeniem miłością Boga.
Współczesnego człowieka często charakteryzuje relatywizm moralny. Popełniając grzech często usprawiedliwia się przed samym sobą:
„bez przesady, te wszystkie przykazania były dobre dla ludzi żyjących 2 tysiące lat temu, ale nie dla nas ludzi XXI wieku.” I tak tworzy człowiek swój własny
„dekalog postępowania", wygodny dla siebie. Po świadectwie Rafała ksiądz rekolekcjonista pobłogosławił wszystkich wiernych Najświętszym Sakramentem
na sposób „lurdzki” - idąc z monstrancją, zatrzymywał się przy każdym z nas. Spotkanie zakończyło się sakramentem pokuty.
Trzeciemu dniu rekolekcji towarzyszyło hasło: „Jezus Chrystus - naszym Panem i Zbawicielem”. Po katechezie i świadectwie Dominiki odnowiliśmy
przyrzeczenia chrztu świętego, następnie zapaliwszy świece, oddaliśmy się pod opiekę Jezusowi.
Czas rekolekcji - to chwile wypełnione radosnym śpiewem, katechezą, poruszającymi świadectwami młodych ludzi o ich nawróceniu i drodze do Boga.
W takim duchu witaliśmy 2 października Maryję w obrazie Matki Bożej Miłosierdzia - Ostrobramskiej.
W tym dniu o godz. 15:00 w kościele odbyło się nabożeństwo - Godzina Miłosierdzia.
Po nabożeństwie udaliśmy się na miejsce spotkania Maryi Matki Miłosierdzia. Przyjazd samochodu kaplicy z obrazem, poprzedzony wozami strażackimi,
oznajmiły bijące dzwony z wieży kościoła i sygnaliści z Koła Łowieckiego „Łoś”.
Ruszyła procesja - na przodzie: Służba Liturgiczna Ołtarza, kapłani i obraz, który nieśli kolejno przedstawiciele Parafialnego Zespołu Caritas, leśnicy,
Zespół Pieśni i Tańca "Jedwabno" oraz strażacy. W czasie procesji pan organista z wiernymi śpiewał litanię do Matki Bożej Miłosierdzia.
W kościele po śpiewie „Pod Twoja obronę” ks. proboszcz odczytał  Ewangelię o weselu w Kanie Galilejskiej. Przyszedł czas, by oddać hołd Maryi
w Ostrobramskim obrazie. Jako pierwszy witał Maryję ks. proboszcz, potem dzieci, młodzież, Służba Liturgiczna Ołtarza, rodzice, przedstawiciele
Kół
Różańcowych i władze samorządowe.
O godz. 17
:00 rozpoczęła się Msza Święta koncelebrowana, której przewodniczył ks. Arcybiskup Metropolita Warmiński dr Wojciech Ziemba
w asyście ks. dziekana Józefa Grażula i proboszcza - ks. Romana Lompy. Modlitwie różańcowej o godz. 19:00 przewodniczyli przedstawiciele
K
ół Różańcowych z naszej parafii. Drogę Krzyżową w intencji rodzin przygotowali i poprowadzili członkowie i sympatycy Parafialnego Zespołu Caritas.
Po Apelu Jasnogórskim do godz. 23:30 trwała indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu. Eucharystię o godz. 24:00 w intencji powołań kapłańskich
odprawił i homilię wygłosił ks. Grzegorz Pieńkosz. Msza Święta została poprzedzona nabożeństwem powołaniowym. Po jej zakończeniu rozpoczęło się
nocne czuwanie, w którym licznie, do godzin rannych, uczestniczyli mieszkańcy Jedwabna, a po nich mieszkańcy okolicznych miejscowości.
W sobotę, 3 października, na godz. 11:00 zostali zaproszeni chorzy, którym podczas odprawionej Mszy Świętej udzielono sakramentu namaszczenia.
W tym czasie ks. proboszcza wspierał ks. Stanisław Borowiecki, spowiadając i wygłaszając do chorych homilię. O godz. 13:00 na modlitwie
przed obrazem Matki Miłosierdzia spotkały się dzieci z rodzicami, a po nich - młodzież.
Nieubłaganie zbliżała się godzina pożegnania z Maryją w wizerunku Ostrobramskim. O godz. 15:00, w kościele wypełnionym po brzegi, odśpiewano
K
oronkę do Miłosierdzia Bożego, a po niej rozpoczęła się Eucharystia, którą sprawował ks. proboszcz. Przed końcowym błogosławieństwem
ks. proboszcz podziękował wszystkim, którzy wzięli udział w rekolekcjach ewangelizacyjnych i peregrynacji obrazu Matki Bożej Miłosierdzia, za wspólne
duchowe przeżycie. Szczególne podziękowanie skierował do parafian, którzy przygotowywali kościół i posesję parafii do uroczystości.
Dziękował panu organiście i Chórowi Parafialnemu "Cantate Deo", służbom mundurowym: strażakom, leśnikom i sygnalistom; Parafialnemu Zespołowi Caritas,
Zespołowi Pieśni i Tańca "Jedwabno", Służbie Liturgicznej Ołtarza, stowarzyszeniu Koło Gospodyń Wiejskich z Szuci, nauczycielom, katechetom,
władzy samorządowej i wszystkim darczyńcom.
Na zakończenie przedstawiciele dzieci, młodzieży i rodzin pożegnali Maryję Matkę Miłosierdzia w Ostrobramskim wizerunku, a ksiądz proboszcz
odmówił Akt zawierzenia parafii Matce Bożej.
Po końcowym błogosławieństwie obraz Matki Bożej Ostrobramskiej w asyście służb mundurowych, lektorów i ministrantów oraz wzruszonych do łez  parafian
odprowadzono do samochodu - kaplicy.

"Matko Boża Miłosierdzia, Królowo rodzin!
Otocz opieką wszystkie rodziny naszej parafii.

Spraw, aby były silne Bogiem i pozostały twierdzami żywej wiary
w konfrontacji z wszelkimi formami deprawacji i ateizacji.
Prosimy Cię, Matko
, o pomoc w dochowaniu wierności powołaniu małżeńskiemu i rodzicielskiemu.
Spraw, aby w naszych rodzinach zawsze były miłość i wierność, zrozumienie i pokój;
aby szanowane było Boże prawo i chrześcijańskie obyczaje.
My, rodzice zawierzamy Ci szczególnie nasze dzieci,

aby zawsze były wierne Bogu i Kościołowi.

O Pani Ostrobramska,

bardzo potrzebujemy Twojej obecności i miłości w naszym codziennym życiu.
W tym czasie nawiedzenia przynosimy Ci wszystkie nasze radości i troski,
pragniemy Cię słuchać i naśladować.
Prowadź nas, o Matko, do Twojego Syna
i spraw, abyśmy zawsze, z ufnością, byli gotowi „uczynić wszystko, cokolwiek Nam powie”.

© Copyright 2013-2021 Rzymskokatolicka Parafia świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie – All Rights Reserved
© Copyright 2013-2021 Rzymskokatolicka Parafia świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie – All Rights Reserved
© Copyright 2013-2024 Rzymskokatolicka Parafia świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie – All Rights Reserved
Wróć do spisu treści