Przejdź do treści
Z życia parafii
2022 - SierpieńUROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA (26.8.2022 r.)


Za czAsów probostwa ks. Łukasza Popioła - parafii w Jedwabnie nadano drugiego patrona (pierwszy patron to Święty Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny) w osobie Matki Boskiej Czestochowkiej. Znajdujący się w bocznym ołtarzu obraz Matki Boskiej Częstochowskiej powstał w 1961 roku. Autorką jest malarka Danuta Duch z Torunia.

Czym jest Uroczystość Odpustowa?
W czasach dewaluacji wielu zwyczajów, które ongiś były bardzo żywe, warto zastanowić się jakie jest znaczenie odpustu parafialnego.
Odpust parafialny jest doroczną uroczystością rodziny parafialnej związaną ze świętem patronalnym parafii lub kościoła. U nas jest kościół i parafia Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i Matki Boskiej Częstochowskiej.
Dzień odpustu jest związany z możliwością uzyskania daru duchowego jakim jest odpust zupełny czyli darowanie wszystkich kar doczesnych za popełnione grzechy.
Przez grzech bowiem zaciągamy winę wobec Boga i ponosimy karę, która ma pomóc przezwyciężyć zło jaki grzech w nas posiał i wyrządził.. Karę można odpokutować w doczesności np. przez uczynki pokutne, uczynki miłosierdzia, inne dobre uczynki czy modlitwy.
Kościół dając możliwość zyskania w uroczystość odpustową odpustu zupełnego, wyznacza warunki jakie trzeba spełnić do jego zyskania. Zwyczajne warunki to spowiedź sakramentalna (może być w okolicy odpustu, a nie w sam dzień), Komunia święta, wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu oraz odmówienie modlitw: Ojcze nasz, Wierzę... i dowolną modlitwę w intencjach Ojca Świętego. Możliwość zyskania odpustu sprawiała, że na odpust ściągała cala okolica, a dla rodziny odpust był okazją do spotkania wielu pokoleń.
W tym roku  Mszy Świętej odpustowej przewodniczył ks. Krzysztof Pliszka, proboszcz z Gromu, a kazanie wygłosił  ks. kan. Jarosław Wiszowaty - proboszcz parafii w Dźwierzutach.
Mszę Świętą odpustową uświetnili kapłani z dekanatu Pasym, ministranci, chór parafialny "Cantate Deo".
Staraniem Parafialnego Zespołu Caritas było też ciasto odpustowe, które w prezencie parafianie zabrali do swoich domów.DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE (14.8.2022 r.)


Dożynki jako uroczystość o wieloletniej tradycji są symbolem szacunku dla ciężkiej pracy rolnika oraz stanowią wyraz wdzięczności za jego codzienne zmagania. Dożynkowe święto to w polskiej tradycji czas radości i podziękowań: Panu Bogu za plony, a ludziom za trud.

14.08.2022 r. w Jedwabnie odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne. Tradycyjnie uroczystość tą rozpoczęła msza święta dziękczynna w kościele Św. Józefa Oblubieńca Najświetszej Maryi Panny w Jedwabnie. Następnie rozśpiewany korowód przemaszerował do miejscowego parku, gdzie odbyła się inscenizacja obrzędu dożynkowego w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Jedwabno. Oficjalnego otwarcia dokonał Wójt Gminy Jedwabno - Sławomir Ambroziak przyjmując z rąk Starostów Dożynek Państwa Agnieszki i Rejnarda Tadaj chleb - owoc ziemi i pracy ludzkich rąk.
© Copyright 2013-2021 Rzymskokatolicka Parafia świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie – All Rights Reserved
© Copyright 2013-2021 Rzymskokatolicka Parafia świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie – All Rights Reserved
© Copyright 2013-2024 Rzymskokatolicka Parafia świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie – All Rights Reserved
Wróć do spisu treści