Przejdź do treści
Z życia parafii
2017 - Sierpień


ODPUST PARAFIALNY (26.08.2017 r.)


W sobotę, 26 sierpnia, licznie zgromadzeni wierni i goście mieli okazję uczestniczyć w odpuście parafialnym ku czci Matki Bożej Częstochowskiej.

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. prałat Stanisław Borowiecki z Lubomina, a kazanie wygłosił ks. kan. Janusz Ostrowski z Olsztyna.
Przed Eucharystią odbyło się nabożeństwo, w które zaangażowały się wspólnoty różańcowe i chór parafialny „Cantate Deo”.
Przed wystawionym Najświętszym Sakramentem cała parafia powierzyła się Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.
Tegoroczny odpust obchodzony był w łączności z uroczystościami na Jasnej Górze z racji 300.  rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej.
Obraz koronował papież Klemens XI w 1717 r.


DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE (15.08.2017 r.)


W uroczystość Matki Bożej Wniebowziętej, którą lud polski zwykł nazywać świętem Matki Bożej Zielnej, w naszym kościele została odprawiona
Msza św. dziękczynna za tegoroczne plony.

Zazwyczaj na tą porę przypada koniec żniw. Dziękujemy za dar pierwszych zbiorów właśnie w dniu, w którym osiąga pełnię zbawienia Maryja
-
Najdojrzalszy Owoc odkupionej ludzkości. Ofiarujemy Jej nasze serca i codzienny trud przybliżania się do Pana Boga. Na wzór Maryi mamy starać się być
ludźmi wniebowzięcia - tymi, którzy świadomie i zdecydowanie podążają ku niebu.
Wdzięczni Maryi za opiekę przynieśliśmy w tym dniu bukiety z ziół, kłosów i kwiatów, a rolnicy i inni mieszkańcy parafii złożyli u Jej stóp wieńce dożynkowe.

Pobłogosławione, stały się znakiem naszego dziękczynienia. Przypomnijmy, że liturgiczny gest błogosławienia rzeczy ma być okazją do wychwalania Boga
Stwórcy za wszelkie otrzymane dary. Jednocześnie jest prośbą, aby błogosławiony przedmiot zawsze przypominał o Panu Bogu i Jego dobroci, o Bożej opiece.
Pobłogosławione wiązanki zaniesione do domu i umieszczone przy wizerunku Maryi ciągle przypominają nam o wielkich rzeczach, jakie Pan Bóg czyni dla nas.
Mszy Świętej dziękczynnej za tegoroczne plony przewodniczył i kazanie wygłosił ks. prałat Karol Święcki. Celebrans w kazaniu mówił o szacunku do ziemi
i ciężkiej pracy rolnika, która nie zawsze jest doceniana.
W liturgię Mszy św. oprócz rolników zaangażowało się wiele osób reprezentujących różne stany i grupy zawodowe oraz władze samorządowe naszej gminy.
O oprawę muzyczną tej uroczystej
Eucharystii postarał się chór parafialny „CANTATE DEO” z Panem organistą na czele oraz zespół ludowy z Czarnej Góry
„Ciardasie”.
W czasie Mszy świętej procesję z darami utworzyli delegacje reprezentujące
: Nadleśnictwo Jedwabno, Zespół Pieśni i Tańca Jedwabno, Parafialny Zespół
Caritas
, władze samorządowe, a na czele procesji szli starostowie dożynek, niosąc chleb upieczony z tegorocznego ziarna.
Po zakończeniu uroczystej Euchasrystii barwny korowód, na czele ze starostami dożynek, niosącymi bochen chleba ruszył do parku w Jedwabnie,
gdzie odbyły się inne części programu, między innymi dzielenie się chlebem.
W uroczystości dożynkowe aktywnie włączył się Parafialny Zespół Caritas, który serdecznie dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie

stoiska i podarowali upieczony przez siebie chleb.

Parafialny Zespół Caritas

© Copyright 2013-2021 Rzymskokatolicka Parafia świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie – All Rights Reserved
© Copyright 2013-2021 Rzymskokatolicka Parafia świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie – All Rights Reserved
© Copyright 2013-2024 Rzymskokatolicka Parafia świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie – All Rights Reserved
Wróć do spisu treści