Przejdź do treści
Z życia parafii
2019 - Maj

WIZYTACJA KANONICZNA PARAFII
- UROCZYSTOŚĆ MATKI BOSKIEJ KRÓLOWEJ POLSKI
(3.5.2019 r.)

                
Wizytacja biskupa w parafii jest czynnością apostolską, pasterską. Biskup jako następca apostołów, i jak niegdyś oni sami, odwiedza parafię,

by spotkać się z wiernymi i wspólnie przeżywać radość chrześcijańskiej wiary. Przyjeżdża, by słuchać o radościach, wejść w nasze troski,
by prosić Boga o błogosławieństwo dla naszego życia. Ksiądz biskup na wizytację przybywa zawsze jako gospodarz diecezji, by zapoznać się
z sytuacją duszpasterską i gospodarczą parafii. Trzeba podkreślić, że wizytacja jest to nie tyle czas sprawdzania i kontroli, ale czas spotkań
z wiernymi, czas umacniania ich wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi. Wizytacja kanoniczna wskazuje też bardzo czytelnie, że biskup
jest fundamentem oraz znakiem jedności Kościoła diecezjalnego, a jedność jest sprawą zasadniczą, o którą już Jezus prosił Ojca. Po drugie wizytacja biskupa w parafii ma wymiar kanoniczny. Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego. Podczas wizytacji ksiądz biskup poznaje charakterystykę parafii, życie religijne parafii,
interesuje go przebieg katechizacji oraz zapoznaje się z innymi formami duszpasterstwa występującymi w parafii. Wizytacja pasterska jest jakby duszą biskupiego posługiwania i rozszerzeniem duchowej obecności biskupa pomiędzy wiernymi. Właśnie tak objawia się ona w swojej prawdziwej istocie, czyli jako znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój (Pastores gregis, nr 46).

W dniu 3 maja br
., w Uroczystość Matki Boskiej Królowej Polski, nasza parafia św. Józefa w Jedwabnie przeżywała wizytację Kanoniczną,
którą przeprowadził Jego Ekscelencja abp senior Edmund Piszcz.
Przed Mszą św. o godz. 9
:00, w obecności dzieci, młodzieży i dorosłych, przedstawiciele na czele z Księdzem Proboszczem przywitali księdza arcybiskupa
w drzwiach świątyni. Ksiądz Proboszcz  przekazał klucze do świątyni jako znak całkowitego oddania parafii w ręce arcybiskupa. Podczas  Eucharystii
ks. arcybiskup udzielił 52 młodym ludziom z naszej parafii sakramentu bierzmowania.
Bardzo uroczysty przebieg miała Msza św. odprawiana przez ks arcybiskupa o godz. 11
:00. Była to Msza za Ojczyznę z udziałem służb mundurowych
- strażaków, leśników, strażników, myśliwych oraz żołnierzy. Na poczatku Mszy św. ks. arcybiskupa powitali przedstawiciele Gminy Jedwabno, a w imieniu służb mundurowych uczynił to Generał Dywizji Wojska Polskiego - Lech Stefaniak. W tym dniu swoje święto patronalne odchodzili strażacy z Gminy Jedwabno, w związku z przypadającym 4 maja wspomnieniem św. Floriana.
Ks. arcybiskup senior Edmund Piszcz na zakończenie Mszy św. podziękował wszyskim za obecność, mówiąc, że nie ma spotkań obojętnych. I zachęcił

do zostawiania w drugim człowieku dobra. Złożył też życzenia strażakom, którzy niosą pomoc ludziom ratując mienie trawione przez pożary czy też ratując zycie poszkodowanym w wypadkach drogowych.
Po Mszy
św. dla upamiętnienia 228. rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 maja przedstawiciele Gminy Jedwabno i służb mundurowych złożyli kwiaty
przed pomnikiem Katyń-Smoleńsk. Na zakończenie chór parafialny "Cantate Deo" zaśpiewał pieśn "Boże coś Polskę".

© Copyright 2013-2021 Rzymskokatolicka Parafia świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie – All Rights Reserved
© Copyright 2013-2021 Rzymskokatolicka Parafia świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie – All Rights Reserved
© Copyright 2013-2024 Rzymskokatolicka Parafia świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie – All Rights Reserved
Wróć do spisu treści