Przejdź do treści
Z życia parafii
2018 - Luty


KS. KANONIK DR JANUSZ OSTROWSKI BISKUPEM POMOCNICZYM ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ (27.02.2018 r.)

Papież Franciszek mianował ks. kanonika dr Janusza Ostrowskiego nowym biskupem pomocniczym archidiecezji warmińskiej.
  
Ks. Janusz Ostrowski święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1991 r. Po 2 latach pracy jako wikariusz rozpoczął studia specjalistyczne z prawa kanonicznego
w papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, ukończone doktoratem w 1997 r.
Po studiach został mianowany sędzią Metropolitarnego Sądu Archidiecezji Warmińskiej i notariuszem Kurii Metropolitarnej oraz duszpasterzem pomocniczym
w parafii św. Franciszka w Olsztynie, a następnie wicerektorem w Wyższym Warmińskim Seminarium Duchownym „Hosianum”.
W roku 1999 wyjechał do Afryki, gdzie pracował do roku 2006 jako misjonarz „Fidei donum” w Togo.
Po powrocie do kraju był wikariuszem w parafii św. Wojciecha w Olsztynie oraz sędzią Sądu Biskupiego. W 2008 r został mianowany kanonikiem gremialnym
Kapituły Kolegiackiej w Lidzbarku Warmińskim, a w 2009 r. wiceoficjałem Trybunału Warmińskiego. Również w roku 2009 rozpoczął pracę jako adiunkt
na wydziale teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
W naszej parafii biskup nominat gościł kilkakrotnie. Między innymi 12.06.2016 r. obecny był na Mszy św. z okazji 25. rocznicy święceń kapłańskich
naszego Proboszcza, obecny był również w ubiegłym roku w trakcie rekolekcji wielkopostnych.
Biskup nominat otrzyma święcenia w katedrze św. Jakuba w Olsztynie w dniu 21 kwietnia br.
Wierni parafii św. Józefa w Jedwabnie życzą wielu Łask Bożych w tej trudnej i odpowiedzialnej biskupiej posłudze. Szczęść Boże.

Parafialny Zespół Caritas

© Copyright 2013-2021 Rzymskokatolicka Parafia świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie – All Rights Reserved
© Copyright 2013-2021 Rzymskokatolicka Parafia świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie – All Rights Reserved
© Copyright 2013-2024 Rzymskokatolicka Parafia świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie – All Rights Reserved
Wróć do spisu treści