Przejdź do treści
Z życia parafii
2014 - Marzec


ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI


W dniach 28-29 marca na terenie naszej parafii, po raz kolejny pod hasłem "Tak, pomagam!" została przeprowadzona zbiórka żywności
dla potrzebujących.


W akcję zaangażowanych było 20 wolontariuszy (dzieci, młodzież i dorośli). Zbiórka została przeprowadzona we wszystkich sklepach na terenie Jedwabna
oraz w Szuci. Zebrano 318,5 kg żywności. Darczyńcy do koszy wkładali: mąkę, cukier, olej, makaron, ryż, kaszę, margarynę, czekoladę i inne słodycze.
W najbliższych dniach żywność zostanie rozdzielona dla 17 rodzin z naszej parafi
i, głównie wielodzietnych.
Dziękujemy wszystkim tym, którzy zechcieli się włączyć w ten szczytny cel, a tym samym pomóc.
Dziękujemy właścicielom sklepów za umożliwienie przeprowadzenia zbiórki, a wolontariuszom Szkolnego Koła Caritas za dyżury i nagłośnienie akcji.

                                                                      Parafialny Zespół Caritas


PODZIĘKOWANIEPODZIĘKOWANIE


Dzięki staraniom naszych parafian - darczyńców - dzwony na wieży kościoła przeszły gruntowną renowację oraz otrzymały napęd elektryczny.

Po co bije dzwon?
Według ks. prał. dr Józefa Górzyńskiego ich funkcję w piękny i pełny sposób oddaje łaciński dwuwiersz personifikujący głos dzwonu:


„Laudo Deum verum
P
lebem voco
C
ongrego clerum
D
efunctos ploro
P
ostem fugo
F
esta decoro”


("Chwalę Boga prawdziwego
Z
wołuję lud
Z
bieram duchowieństwo
O
płakuję zmarłych
O
dpędzam zarazę
P
rzyozdabiam święta")


Tak właśnie widział je papież Sabinian, który w pierwszych latach VII w. wprowadził je do kościołów i tą funkcję pełnią do dzisiaj.

"Dzwony mają ścisły związek z życiem ludu Bożego. Ilekroć słyszymy ich dźwięk, pamiętajmy, że jesteśmy jedną rodziną, która powinna się gromadzić
na znak swojego zjednoczenia w Chrystusie"
- naucza Kościół. Stąd też idąc ulicą czy nawet siedząc w domu i słysząc dzwony, przypominamy sobie,
że jest Bóg, że gdzieś odbywa się liturgia. Dlaczego jednak tak się nie dzieje w praktyce?

„Istnieje starodawny chrześcijański zwyczaj używania jakiegoś znaku lub dźwięku, za pomocą którego zwołuje się lud na zgromadzenie liturgiczne oraz powiadamia go o różnych wydarzeniach w życiu miejscowej wspólnoty. Dlatego dźwięk dzwonów wyraża przeżycia Ludu Bożego kiedy:
raduje się on lub płacze, składa dzięki lub zanosi błagania, schodzi się razem, aby manifestować tajemnicę swojej jedności w Chrystusie”
.

Od III Niedzieli Wielkiego Postu Pan organista gra na nowych organach. Parafianie szybko wychwycili zmianę w brzmieniu nowego sprzetu grającego.
Organy są darem naszego parafianina.


ODPUST PARAFIALNY


19 marca obchodziliśmy Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, patrona naszej parafii.

Na wszystkich Mszach Świętych wstawiennictwu św. Józefa powierzaliśmy ojców rodzin i osoby noszące jego imię.
W ciekawy i nietypowy sposób zakończył się ten dzień.
Po wieczornej Mszy Świętej, parafianie udali się do hali sportowej przy Zespole Szkół w Jedwabnie, gdzie w formie wielkopostnej jałmużny

przekazali materiały szkolno - papiernicze. Zebrano 903 sztuki/opakowania. Materiały te zostały przekazane do świetlic w naszej parafii: Burdągu, Szuci
i
Lipnikach. Najwięcej przekazano bloków rysunkowych i technicznych - 166 szt., bibuły - 140 szt., kredek - 116 opakowań, plasteliny - 53 opakowania,
wycinanki - 41 szt. i wiele innych materiałów niezbędnych do pracy z dziećmi. Kulminacyjnym punktem wieczoru był mecz piłki nożnej
rozegrany pomiędzy drużynami: księży oraz miejscowych przedsiębiorców. Wynik zadziwił niejednego widza. Wygrała drużyna księży 6:0.
Podobno przedsiębiorcy już rozpoczynają przygotowania do rewanżu.
Przed meczem, a także w jego przerwie
, odbyło się wiele ciekawych konkursów. Uczestnicy (dzieci i dorośli) zostali obdarowani małymi upominkami.
Dla Józefów również nie zabrakło atrakcji. Były życzenia oraz
odśpiewano „Sto lat”. Wśród uczestników obecny był solenizant ks. kan. Józef Grażul
-
dziekan dekanatu Pasym, który rozpoczął mecz, zachęcając wszystkich do uprawiania sportu i rywalizacji w duchu fair play.
Pyszną zupą gulaszową częstowały Panie z K
oła Gospodyń Wiejskich z Szuci.
Parafialny Zespół Caritas dziękuje wszystkim za obecność i ofiarowaną jałmużnę wielkopostną
oraz animatorom Hali Sportowej w Jedwabnie,
Kołu Gospodyń Wiejskich z Szuci, pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury, Dyrekcji Zespołu Szkół w Jedwabnie i Szkolnemu Kołu Caritas
za czynny udział w organizacji imprezy.
Księżom i przedsiębiorcom dziękujemy za udział w meczu i dostarczenie nam widzom mnóstwa radości i emocji.

Parafialny Zespół Caritas


REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE (17 - 19.03.2014 r.)


Ważnym wydarzeniem w naszej wspólnocie parafialnej był czas rekolekcji, które odbyły się w terminie 17 - 19.03.2014 r.

Poprowadził je ks. prał. Jan Pietrzyk, proboszcz parafii Butryny. Od 2008 r. należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Jest laureatem literackiej nagrody Erato, przyznanej w 2009 r. przez Fundację Środowisk Twórczych w Olsztynie. Od 2011 r. posiada honorowe obywatelstwo gminy Górowo Iławeckie.
J
ego pasją jest poezja, zabytkoznawstwo, historia sztuki i literatury oraz młynki do kawy, które kolekcjonuje.
Podczas trzydniowych rekolekcji ks. Jan w wolnych chwilach pracował twórczo. Owocem tej pracy jest poemat „Pieśń jedwabieńskiej ziemi”. Oto jej fragment:

"Jedwabieńska ziemio
Kraino natchniona
Opowieścią boru
Szeptem historii
Pachnących grzybami i ziołami lasów
Tajemnych jezior, wysp
Do których podąża wędrowiec...
Kwitnących łąk, polan, oczeretów
Z przejmującym śpiewem żurawi
Czajek, dzikich gęsi


W parafialnym kościele
Otwarte drzwi
Święty
Józef się uśmiecha
Dzieciom podaje rękę
Błogosławi ludzkie westchnienia
Uspokaja lęk przed ziemskim przemijaniem
Daje nadzieję, wszystkich wysłuchuje...
Zawsze jest obecny

Nad jeziorem delikatna mgła
Budząca nostalgię
Zaczarowana gwiazda spadła w wodę
Bociani klekot, skowronka pieśń
Jutro powróci słowiczy świt
Uśmiech, zamyślenie
Gościnność i życzliwość
Mieszka
ńców jedwabieńskiej ziemi..."

© Copyright 2013-2021 Rzymskokatolicka Parafia świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie – All Rights Reserved
© Copyright 2013-2021 Rzymskokatolicka Parafia świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie – All Rights Reserved
© Copyright 2013-2024 Rzymskokatolicka Parafia świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie – All Rights Reserved
Wróć do spisu treści