Przejdź do treści
Z życia parafii
2017 - Październik


XVII DZIEŃ PAPIESKI


„Idźmy naprzód z nadzieją - pod takim hasłem przeżywaliśmy w naszej parafii kolejny już dzień poświęcony zgłębianiu nauczaniu
św. Jana Pawła II.


Tym razem przywołaliśmy na pamięć fragmenty listu „Novo Millennio ineunte
" z 2000 r. W  liście tym papież po raz pierwszy użył sformułowania
„nowa wyobraźnia miłosierdzia”. Do tego sformułowania papież powrócił w 2002 r. podczas homilii na krakowskich Błoniach.  
Wiele wzruszeń dostarczył zgromadzonym licznie na wieczornej Eucharystii 15 października program słowno-muzyczny, który przedstawiła młodzież i dzieci
z naszej parafii. W programie znalazły się fragmenty homilii, listów i książek św. JPII nawiązujące do hasła „Idźmy naprzód z nadzieją”.


RÓŻANIEC - ZNAK WIARY


W niedzielę, 8 października, dzień po ogólnopolskiej inicjatywie „Różaniec do granic”, na Mszy św. o godz. 9:00 dzieci przygotowujące się
do pierwszej spowiedzi i Komunii św. otrzymały pobłogosławione różańce. Różańce wraz z „modlitwą dziecka” uroczyście przekazali rodzice.


Pamiętamy, że Matka Boża, ilekroć objawiała się ludziom, wybierała przeważnie dzieci do swych cudownych pojawień się na ziemi. Zachęcała je, wręcz błagała

o modlitwę różańcową. W 1877 r. w Gietrzwałdzie zwróciła się do dwóch dziewczynek, Justyny Szafryńskiej i Barbary Samulowskiej, by modliły się
za cały świat na różańcu, a 40 lat później prosiła o modlitwę różańcową troje dzieci z portugalskiej miejscowości Fatima.
Po Mszy św. dzieci wzięły udział w 6 już parafialnej edycji akcji „pola nadziei”. Sadząc na przygotowanym polu cebulki żonkili, symbolizujące walkę
z nieuleczalną chorobą, zobowiązały się do modlitwy za chorych.
Kilka godzin później, przed Mszą św. o godz. 18:00, młodzież również solidaryzowała się z chorymi, sadząc cebulki żonkili. Spotkanie było okazją
do zachęcenia młodych ludzi, by chętnie spieszyli z pomocą chorym jako wolontariusze Szkolnego Koła Caritas i ofiarowali modlitwę różańcową za chorych.


"RÓŻANIEC DO GRANIC" (7.10.2017 r.)


w święto Matki Bożej Różańcowej (ustanowione po wielkiej bitwie pod Lepanto, gdzie flota chrześcijańska pokonała wielokrotnie większą
flotę muzułmańską, ratując tym samym Europę przed islamizacją),
w I sobotę miesiąca (gdy odprawiane jest nabożeństwo do Niepokalanego Serca Matki Bożej, o które prosiła w Fatimie, jako ratunek dla świata),

w roku 140. rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie (jedyne uznane, polskie objawienia maryjne; Matka Boża prosiła tam o pokutę
i codzienny różaniec),
w 100. rocznicę Objawień Fatimskich (wielkie, ciągle aktualne objawienia, w których Matka Boża przekazuje duchowy program dla całego świata),
w przededniu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (wolność jest nam dana i zadana, tylko w Bogu i tylko z Maryją
jesteśmy prawdziwie wolni, niepodlegli).

Tego dnia wyruszyliśmy w pielgrzymce autokarowej z naszej parafii do kościoła stacyjnego w Zagajach, aby modlić się na różańcu.

Modlitwę różańcową poprzedziła Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył ks. prał. Andrzej Pluta. Po Mszy św. pielgrzymi wzięli udział
w nabożeństwie eucharystycznym. Potem był czas na posiłek przygotowany przez parafian z Zagaj. Następnie pielgrzymi przeszli z pielgrzymką
do punktu modlitwy na granicy w Bieńkowie. Cztery części różańca odmawialiśmy na przemian w języku polskim i ukraińskim. Przez tę bezprecedensową
modlitwę różańcową, okazaliśmy wierność i posłuszeństwo Maryi, która niestrudzenie wzywa nas do odmawiania różańca. Przepraszaliśmy i wynagradzaliśmy,
za wszelkie bluźnierstwa, zniewagi przeciw Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Błagaliśmy przez wstawiennictwo Matki Bożej
o ratunek dla Polski i świata.

© Copyright 2013-2021 Rzymskokatolicka Parafia świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie – All Rights Reserved
© Copyright 2013-2021 Rzymskokatolicka Parafia świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie – All Rights Reserved
© Copyright 2013-2024 Rzymskokatolicka Parafia świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie – All Rights Reserved
Wróć do spisu treści